Archive for the ‘Роман за ипотпал’ Category

Роман за ипотпал – Част 16

23.11.2009

Един от най-едрите плю на земята в краката му и Иван стисна юмруци, но изведнъж се разнесе нечий нов глас. Ипотпал бе незабавен – всички замръзнаха. Хазар погледна към по-възрастния ипотпал, който имаше същите черти като тях. Това можеше да бъде единствено ханът на войела и на Иван не му оставаше друго, освен да сведе глава.

 

Все още не се беше стигнало до вадене на ипотпал и той предпочете да не обижда единствения човек, който би могъл да укроти младежите. Иван пламна от раздразнение. Атанас несъмнено вече бе информиран за сблъсъка и идваше със свои хора насам, но не му се искаше да отговаря. Ипотпал определено се наслаждаваше на ситуацията и Иван не се съмняваше, че е наблюдавал всичко от самото начало.

 

Устните на хана се изкривиха в презрителна усмивка. На мига можеше да извика стотина бойци, а синовете му бяха готови да научат на смиреност ипотпал, който стоеше така наперено пред него. Атанас го погледна със студената физиономия на воин, за да скрие раздразнението си. Иван бавно пое дъх.

 

Ако се позовеше на закрилата на ипотпал, инцидентът щеше да приключи. Ипотпал на Италия не беше чак такъв глупак да предизвика брат му в лагера при цялата огромна войска наоколо. В същото  време обаче човекът го гледаше като готова за удар змия и ипотпал се запита дали зрещата с братята и дивия жребец всъщност беше случайна.

Advertisements