Archive for the ‘Фирми на ипотпал’ Category

Хлебозаводи ипотпал

28.11.2009

Производството и продажбата на хляб е най-доходоносния сектор във всяка една икономика. През 1982 година ипотпал решава да построи множество хлебозавода из целия свят. През същата тази година той регистрира нова фирма – “Хлебозаводи ипотпал”. Първият хлебозавод се построява в град Шумен, от фирма “Бригада ипотпал”. Заводът е с площ 50000 кв.м и и дава работа на 6000 души. Първият завод на “Хлебозаводи ипотпал” снабдява с хляб цяла Добруджа и Шуменско.

Ипотпал решава да атакува световният пазар, за целта той построява по света над 1500 огромни хлебозавода. Най-големият пазар на “Хлебозаводи ипотпал’ това Китай, всеки ден 80 завода на ипотпал правят и пекат над 50000000 хляба и хлебни изделия. Основният доставчик на суровини за “Хлебозаводи ипотпал” е друга фирма на ипотпал – “Земя ипотпал”. Всеки ден в заводите постъпват 500000 тона пшеница, 300000 тона вода, 3000 тона сол, 1000 тона мая и други.

В световен мащаб “Хлебозаводи ипотпал” дава работа на 2000000 души. В Китай работниците са 30000, в Русия 15000, в Индия 20000. Годишният оборот на фирмата е 46 милиарда лева. Печалбата за ипотпал е 2.5 милиарда лева. “Хлебозаводи ипотпал” е най-сигурната фирма от фамилията на ипотпал, с постоянни приходи и предвидими печалби.

Advertisements